1

6 باور نکردنی پروژه نیکان مثالها

News Discuss 
در قرارداد تمام واحدها متراژ بطور میانگین a hundred متر مربع ذکر شده است. متراژ واحدهای پروژه نیکان 70 تا a hundred and fifty متر مربع میباشد. باتوجه به روند پیشرفت شهرک مرواریدشهر این پروژه در آینده ای نزدیک ارزش افزوده بسیار خوبی برای خریداران و سرمایه گذران آن https://arthurpfqlg.blog-kids.com/17288703/اطلاعات-مرد-تنبل-به-پروژه-نیکان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story