1

کمک به دیگران برای درک آن مزایای عزت نفس عزت نفس

News Discuss 
به‌طورجدی عملکرد شغلی و یا تحصیلی را دچار اختلال می‌کند. کلیت این گفتگوهای ذهنی در ذهن کودک به‌صورت کلامی انجام نمی‌شود و ازلحاظ هیجانی و احساسی در فضایی قرار می‌گیرد که گویا با خودش این‌گونه فکر می‌کند به‌مرور زمان و با این احساسات و هیجانات بزرگ می‌شود و کم‌کم این https://sites2000.com/story2353705/5-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story